Figuur Totale verbruik hernieuwbare energie naar toepassing. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.