Figuur Eindverbruik hernieuwbare energie per toepassing. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.