Figuur Verbruik van hernieuwbare energie voor vervoer. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.