Figuur Windvermogen en doelstellingen windenergie in Nederland en per provincie. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.