Figuur Windvermogen 2012 en doelstellingen windenergie 2020 in Nederland en per provincie. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.