Figuur Windvermogen 2015 per provincie en op zee, incl. doelstellingen. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.