Figuur Windvermogen per provincie en op zee 1990-2012. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.