Figuur Windvermogen 1990-2015 per provincie. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.