Figuur Windvermogen 1990-2015 en doelstellingen. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.