Figuur Figuur bij indicator Recycling van autowrakken, 1993-2001. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.