Figuur Figuur bij indicator Recycling van autowrakken, 1993-2003. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.