Figuur hergebruik en nuttige toepassing van autowrakken. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.