Figuur Afzet van fosfaat buiten de landbouw naar bestemming. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.