Figuur Milieu-investeringen naar sector. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.