Figuur Milieu-investeringen naar compartiment. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.