Figuur Figuur bij indicator Emissie broeikasgassen in Europa, 1990-2003. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.