Figuur Figuur bij indicator Emissie broeikasgassen in Europa (EU-15), 1990-2005. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.