Figuur Uitstoot broeikasgassen in Europa (EU-15). In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.