Figuur Uitstoot broeikasgassen in Europa (EU-15), 1990-2009. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.