Figuur Uitstoot broeikasgassen in Europa (EU-27). In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.