Figuur Uitstoot broeikasgassen in Europa (EU-27), 1990-2010. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.