Figuur Emissie broeikasgassen in Europa (EU-28), 1990-2016. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.