Figuur  Uitstoot broeikasgassen in Europa met 25% gedaald sinds 1990. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.