Figuur Verandering van emissie broeikasgassen in EU 28 1990 - 2016. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.