Figuur Figuur bij indicator SO2-concentratie - getoetst aan de norm voor volksgezondheid 1992-2002. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.