Figuur Figuur bij indicator SO2-concentratie in Nederland (jaar- en wintergemiddelde), 1992-2002. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.