Figuur Figuur bij indicator Zwaveldioxideconcentratie in Nederland, 1984-2004. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.