Figuur Trend stikstofoxiden 1990-2011. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.