Figuur Trend ten opzichte van streefwaarde. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.