Figuur Herkomst vermestende depositie, 2004. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.