Figuur Herkomst van de gemiddelde stikstofdepositie in Nederland in 2021. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.