Figuur Herkomst stikstofdepositie gemiddeld voor stikstofgevoelige Natura2000 natuur in 2020. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.