Figuur  Jaarlijkse hoeveelheid neerslag in Nederland. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.