Figuur Figuur bij indicator Belasting van het oppervlaktewater door atmosferische depositie, 1990-2004. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.