Figuur Atmosferische depositie op binnenwater 1990-2006. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.