Figuur Atmosferische depositie op binnenwater. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.