Figuur  Atmosferische depositie op het rioolstelsel 1990-2006. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.