Figuur  Atmosferische depositie op het rioolstelsel. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.