Figuur Belasting oppervlaktewater vanuit riolering en rioolwaterzuivering met gewasbeschermingsmiddelen. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.