Figuur Figuur bij indicator Nitraat in het bovenste grondwater omstreeks 2000 (kaart). In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.