Figuur Bruto kosten natuur- en landschapsbeheer naar wijze van besteding. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.