Figuur Netto kosten natuur en landschapsbeheer. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.