Figuur Netto lasten natuur- en landschapsbeheer. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.