Figuur recreatiedruk door verblijfsrecreatie per provincie Noord Nederland. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.