Figuur recreatiedruk door verblijfsrecreatie per provincie Zuid Nederland. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.