Figuur Kaart 2011. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.