Figuur Kaart 2012. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.