Figuur Mondiale CO2-emissies door gebruik van fossiele brandstoffen en cementproductie per regio. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.