Figuur Figuur bij indicator Mondiale CO2-emissies door gebruik van fossiele brandstoffen per regio, 1990-2006. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.