Figuur Mondiale emissie koolstofdioxide door gebruik fossiele brandstoffen en cementproductie per regio. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.